Technologia kablowa

Zastosowania

 • Wprowadzanie / odrzucanie
 • Rozwiązania tymczasowe
 • Zdalne przełączanie urządzeń
 • Podłączenie rozdzielni

Usługi

 • Planowanie tras
 • Tworzenie ścieżek kablowych
 • Układanie kabli
 • Zamknięcie końcowe i montaż gniazda
 • Testy i dokumentacja
 • Demontaż
 • Wynajem (kabel budowlany 110-kV)

Poziomy sieci

 • Sieci przesyłowe
 • Sieci dystrybucyjne
 • Sieci zasilane
 • Sieci danych (LWL)