Rozdzielnie zewnętrzne

Zastosowania

 • Ochrona i kontrola
 • Rozdzielnice
 • Kostrukcje stalowe
 • Liny, rury i przewody
 • Fundamenty i trasy kablowe
 • Budynki i ogrodzenia
 • Systemy uziemienia
 • Linie napowietrzne (konstrukcja linii napowietrznych Cteam)

Usługi

 • Nowa konstrukcja
 • Wymiana podzespołów
 • Odbudowa systemu
 • Demontaż
 • Kontrola
Poziomy sieci

 • DIGSI
 • Sieć dystrybucji (wysokie napięcie)
 • Sieć przesyłowa (Napięcie maksymalne)