Uruchomienie

Doświadczeni partnerzy zapewniają doskonałą obsługę. Przestoje i związane
z nimi koszty są redukowane do minimum poprzez magazynowanie części zamiennych i serwisowanie usterek.

Oddanie do eksploatacji to inspekcja urządzeń pod kątem ich funkcjonalności,
a następnie przekazanie ich klientowi.

Podczas uruchamiania przeprowadza się kilka testów i pomiarów. Po pierwsze, zakład jest poddawany oględzinom podczas procedury uruchamiania w celu wykluczenia szkód zewnętrznych.

W dalszej kolejności sprawdzane jest okablowanie (tzw. „od końca do końca”)
i przeprowadzane są pomiary DGUV3.

Następnie dokonuje się pomiarów i kontroli przekładników prądowych i napięciowych oraz wyłącznika, aby upewnić się, że wartości te są zgodne ze specyfikacją.

Na koniec przeprowadzany jest test funkcjonalny poszczególnych urządzeń, aby upewnić się, że wszystko działa sprawnie i że nic nie zostało przeoczone.

Zastosowanie

 • Rozdzielnie
 • Urządzenia zabezpieczające
 • Systemy pomiarowe i zliczające
 • Systemy sterowania
 • Przedsiebiorstwa użytecznosci publicznej
 • Systemy uziemienia
 • Budynki
 • Budowy

Narzędzia

 • Tworzenie dokumentacji
 • Wykonanie testów funkcjonalnych
 • Określanie wartości charakterystycznych
 • Pomiar wielkości gospodarstw
 • Sprawdzanie wartości dopuszczalnych
 • Zapewnienie jakości

Instalacje

 • Systemy dystrybucyjne (podstacje,
  stacje przełączające, rozdzielnie)
 • Instalacje konsumenckie
 • Zakłady produkcyjne