Inżynieria

Termin „inżynieria” pochodzi
z języka angielskiego i oznacza
w języku niemieckim „technologia, inżynieria”.
W Cteam Anlagentechnik GmbH postrzegamy termin „inżynieria” jako termin ogólny dla naszego działu planowania. Jest to podzielone na trzy kategorie:

Inżynieria pierwotna – Inżynieria wtórna – Technologia ochrony

Dział inżynierii jest odpowiedzialny za tworzenie całych planów dla różnych projektów. Najpierw sporządzane są projekty planów i przekazywane klientowi. Jeżeli zostaną one zatwierdzone po konsultacji z klientem, sporządzane są plany wdrożenia i wydawane do montażu na placu budowy. W przypadku nieplanowanych zmian przeprowadzane są korekty pośrednie, w przeciwnym razie po zakończeniu fazy budowy przeprowadzana jest korekta końcowa i ostateczna dokumentacja planów projektu, a następnie przekazana klientowi.

Od samego początku Cteam Anlagentechnik oferuje usługi wymagające dużego doświadczenia i wiedzy technicznej. Najnowsze oprogramowanie, ciągła optymalizacja procesów i ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników zapewniają bezpieczeństwo właściwej decyzji.